parkowa reklama góra

Radni złożyli wniosek do burmistrza o edukację i kontrole

Czworo radnych podpisało się pod wnioskiem do burmistrza MiG Buk Pawła Adama. WNIOSEK W INTERESIE PUBLICZNYM o rozpoczęcie rzetelnych akcji edukacji antysmogowej oraz prowadzenie kontroli palenisk w trybie art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska ma zobligować włodarza do podjęcia działań mających na celu poprawę jakości naszego powietrza. Wniosek podpisali radni:
Wojciech Dudkiewicz
Tomasz Giełda
Michał Korbas
Dariusz Pańczak.

We wniosku radni wskazywali, że brak otwartych działań w tym zakresie, może być odbierany jako ciche przyzwolenie na łamanie prawa, tym samym jest również uchylanie się od obowiązków kontrolnych przez organy gminy. W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, niewystarczająca liczba kontroli rodzi poważne ryzyko dla prawidłowego wdrożenia wymagań określonych w uchwałach antysmogowych (raport NIK z 11 września 2018 roku „Dbaj o zdrowie – nie oddychaj).

WYDAWCA: CDS-LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia ul. Powstańców wlkp 30 64- 320 Buk Adres redakcji: j.w. Bukowski Lider ISSN 1898-701X

Adres redakcji: ul. Niegolewskich 11a, 64-320 Buk
Test

Małgorzata
redaktor naczelny

 508 194 700
 biuro@cds-lider.com.pl

Jagoda

Jagoda
redaktor i reklama

 512 307 931
 jagoda.zuchlewska@gmail.com

Tomek

Tomek
redaktor i reklama

 796 064 410
 cdsgazeta@wp.pl