Czy radni z obozu burmistrza na przewodniczącą jednej z komisji wybiorą Marcelinę Drzymała i tym samym będą rozpatrywać skargi na… niego samego?

Podczas piątkowego posiedzenia Rady Miasta i Gminy Buk radni głosowaniem ustalili skład nowej, obligatoryjnej od tej kadencji Komisji Skarg, wniosków i petycji. Zgodnie ze statutem Miasta i Gminy Buk, w skład komisji wchodzi od 3 do 5 radnych. Jako, że aż 6 radnych zgłosiło się do niej, potrzebne było głosowanie. W pierwszej turze zostali wybrani radni Michał Korbas i Tomasz Plewa, w drugiej natomiast radni Wojciech Dudkiewicz i Marcelina Drzymała. Nie uzyskano rozwiązania przy ustalaniu przewodniczącego tejże komisji, bowiem zarówno zaproponowany przez radnego Tomasza Giełdę Wojciech Dudkiewicz, jak i zaproponowana przez radną Elżbietę Baturę Marcelina Drzymała otrzymali po 7 głosów i sprawę będzie trzeba rozstrzygnąć na kolejnym posiedzeniu, które zapewne będzie tylko formalnością, bowiem nieobecny podczas sesji Piotr Goroński zapewne przeważy wynik głosowania i komisji przewodniczyć będzie wspomniana radna Drzymała, która przypomnijmy, wywodzi się z obozu obecnego burmistrza. Na niestosowność takiego rozwiązania wskazywał radny Tomasz Giełda, który powiedział, że przewodniczący komisji rozpatrującej między innymi skargi na burmistrza nie powinien być z nim związany poprzez wspólny komitet wyborczy.

WYDAWCA: CDS-LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia ul. Powstańców wlkp 30 64- 320 Buk Adres redakcji: j.w. Bukowski Lider ISSN 1898-701X

Adres redakcji: ul. Niegolewskich 11a, 64-320 Buk
Test

Małgorzata
redaktor naczelny

 508 194 700
 biuro@cds-lider.com.pl

Jagoda

Jagoda
redaktor i reklama

 512 307 931
 jagoda.zuchlewska@gmail.com

Tomek

Tomek
redaktor i reklama

 796 064 410
 cdsgazeta@wp.pl