parkowa reklama góra

Miał być dialog, a jest… hodowanie opozycji

Podczas kampanii wyborczej ekipa burmistrza Pawła Adama zapowiadała dialog i współpracę, tymczasem dotychczasowe działania prowadzą w prostej linii do sztucznego wyhodowania sobie opozycji. O ile radni z pozostałych komitetów wypowiadali się bardzo pozytywnie o nowym podejściu i otwarciu na wspólne działanie , to po kolejnych krokach większościowej grupy (większość dają głosy radnego Roberta Rutkowskiego, który głosuje z nią w jednej linii), podchodzą do tego coraz bardziej sceptycznie. Kroki były zapewne zaplanowane i doprowadziły do przejęcia wszystkich dotychczasowych gminnych komisji (do obsadzenia pozostała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, która z samej przyzwoitości nie powinna być w rękach ekipy burmistrza z racji, że rozpatruje ona między innymi skargi na włodarza gminy i petycje do niego kierowane), zatem współpracy tutaj nie widać. Ciekawostką jest, że dwoje radnych: Elżbieta Batura i Piotr Goroński zdecydowało się na członkostwo w obu komisjach: Budżetu i Oświaty oraz Rolnictwa, co przełożyło się osobowe wzmocnienie głosów (dość dziwne jest także, że zaproponowana przez Radnego Tomasza Giełdę na przewodniczącą rady radna Elżbieta Batura, nie wyraziła zgody na kandydowanie z powodów zdrowotnych, tymczasem nie przeszkadzają już one na członkostwo we wspomnianych komisjach oraz przewodnictwo w jednej z nich). Aby jednak nie tracić zbyt dużo czasu na udział w posiedzeniach obu komisji, które dotychczas odbywały się osobno (poniedziałek i wtorek), podczas wtorkowego, wspólnego posiedzenia gminnych komisji narzucono radnym, że obie będą… obradować razem, tym samym radni, którzy nie zapisali się np. do komisji rolnictwa, siłą rzeczy będą musieli w niej uczestniczyć, jednak nie mogą brać udziału w głosowaniu oraz stawiać wniosków. Obecność zatem mija się z celem. Zdaniem „większościowych” radnych, ma to spowodować, że sesje Rady Miasta i Gminy Buk będą krótsze, a czas trwania posiedzeń (średnio ponad 4 godziny) to dość widoczny ich niepokój, bowiem widać u niektórych niezadowolenie w  tego powodu. Z kolei kilku radnych z „drugiej strony” uważa, że wspólne obrady spowodują gorszą ich jakość i zatarcie tematyki. Przypomnijmy, że o ile sesje Rady Miasta i Gminy Buk są transmitowane online, to już posiedzenia komisji już nie i niestety, są osoby, które pod nieobecność kamer tracą rezon i milczą, co jest również domeną części radnych, którzy milczą od samego początku.
Najważniejsze, że kasa się zgadza o czym pisaliśmy tutaj.

Podczas wtorkowego wspólnego posiedzenia gminnych komisji wybrano wspomniane ich władze. Oto one:
Komisja Budżetu i Oświaty- przewodniczący Tomasz Plewa, wice- Mirosław Adamczak
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych- przewodnicząca Elżbieta Batura, wice- Paweł Cieślak.

Wśród wielu tematów w sferze budżetowej, gdzie pytania zadawali między innymi radny Tomasz Giełda, Dariusz Pańczak i Tomasz Plewa oraz radny Michał Korbas, który dopytywał co z budową chodnika w Dobrej, radny Mirosław Adamczak o słabej jakości utwardzonych dróg w Dobieżynie, radna Anna Kowalska, która pytała co się dzieje w temacie wykupu działek i budowy ulicy Górczaka wraz z przyległymi, pojawiły się po raz kolejny pytania autorstwa Wojciecha Dudkiewicza w tematyce smogu oraz pytania radnego Tomasza Giełdy o możliwość budowy domu seniora w miejscu po Bukowiance, czy też rozpatrzenia powszechności obiadów dla dzieci w szkołach.

Pojawił się również ponownie temat olejarni o którą pytali radni Dudkiewicz i Giełda. W odpowiedzi burmistrz Paweł Adam poinformował, że trwają działania w tym temacie, aby podczas spotkania z inwestorem być dobrze przygotowanym.

Jak będzie- zobaczymy, jednak na razie wygląda to nieciekawie, niczym w wielkiej polityce, gdzie chodzi przede wszystkim o objęcie stanowisk i pokazanie, kto tu rządzi. Tymczasem, w naszej małej gminie, gdzie realia są zupełnie inne, a radni znają się również w większości prywatnie, priorytetem powinna być właśnie ona i dobro mieszkańców i tego burmistrzowi i naszym radnym życzymy- współpracy, a całej radzie owocnej pracy na rzecz gminy i jej mieszkańców.

Komentarze: 1

  1. krzydan |

    Zmian będzie ciąg dalszy. Jeden z wymienionych powyżej Panów ma podobno chrapkę na obsadzenie stanowiska Kierownika MGOK i sciągnięcie do prowadzenia zajęć ” krewnych i znajomych królika”

Comments are closed.

WYDAWCA: CDS-LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia ul. Powstańców wlkp 30 64- 320 Buk Adres redakcji: j.w. Bukowski Lider ISSN 1898-701X

Adres redakcji: ul. Niegolewskich 11a, 64-320 Buk
Test

Małgorzata
redaktor naczelny

 508 194 700
 biuro@cds-lider.com.pl

Jagoda

Jagoda
redaktor i reklama

 512 307 931
 jagoda.zuchlewska@gmail.com

Tomek

Tomek
redaktor i reklama

 796 064 410
 cdsgazeta@wp.pl