parkowa reklama góra

Metropolia walczy ze smogiem


W 160 szkołach Metropolii Poznań, w tym także w powiecie poznańskim, zainstalowane zostaną czujniki pomiaru jakości powietrza. Zainstaluje je lider usług telekomunikacyjnych w Wielkopolsce – firma INEA, która wygrała przetarg. Umowę w tej sprawie podpisano 29 października w Urzędzie Miasta Poznania. Realizację projektu wyceniono na 1 268 179,20 zł brutto. Potrwa on trzy lata i obejmuje także przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej wśród dzieci i młodzieży.

– I w tym właśnie upatruje naszego sukcesu, ponieważ przez dzieci bardzo często dociera się do ich rodziców. Oni mają być swego rodzaju ambasadorami tej akcji. Dlatego przeprowadzamy ją właśnie w szkołach. Chcemy edukować, ponieważ tylko wyedukowane społeczeństwo może działać i pracować na swoją rzecz, w tym przypadku na rzecz swojego zdrowia. Niestety, poziom zanieczyszczenia naszego powietrza cały czas jest duży. A to powietrze jest nam przecież potrzebne do życia – mówił Jan Grabkowski starosta poznański i jednocześnie wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań..

System monitorujący powietrze składać się będzie z miernika zanieczyszczenia zainstalowanego na zewnątrz szkoły, monitora informacyjnego wewnątrz budynku oraz komputera. Pierwsze systemy pomiarowe będą gotowe w terminie czterech tygodni od podpisania umowy. Montaż wszystkich zestawów powinien się zakończyć w ciągu trzech miesięcy. Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań jest pierwszą tego rodzaju akcją metropolitalną w kraju. Oprócz kampanii edukacyjnej przygotowane zostaną sport radiowy oraz telewizyjny. Dodatkowym wsparciem akcji mają być ulotki i plakaty.

– Czyste powietrze to priorytet dla nas wszystkich. Dlatego rozpoczynamy współpracę ze szkołami – mówił Jacek Jaśkowiak prezydent Poznania i prezes Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań. On również podkreślał rolę edukacji w tym projekcie. – W placówkach oświatowych realizowany będzie specjalny program dla dzieci i młodzieży. Ważne jest też kształtowanie świadomości wśród ich rodziców. Liczymy, że lokalne stacje pomiarowe będą dla nich czynnikiem mobilizującym do zmiany przyzwyczajeń i większej troski o środowisko w codziennym życiu – dodał.

– Środki, które Stowarzyszenie przeznacza na realizację projektu są znaczne, ale też skala problemu jest ogromna. Zanieczyszczone powietrze wywołuje alergie, choroby układu oddechowego, układu krążenia, a także przyczynia się do rozwoju nowotworów. Celem naszej akcji jest właśnie uświadomienie mieszkańcom skali tego problemu. A przecież za stan czystości powietrza odpowiedzialni jesteśmy w dużej mierze my sami – dodał Jan Grabkowski. Oprócz starosty poznańskiego oraz prezydenta Poznania, umowy podpisali przedstawiciele firmy INEA.

– Ochrona środowiska i naszego zdrowia, a przede wszystkim zdrowia naszych dzieci jest dla nas bardzo ważna. Jeśli technologia może to wspierać, to jesteśmy bardzo zainteresowani takimi inicjatywami – skomentował Michał Bartkowiak, Chief Operating Officer INEA. Warto przy tym dodać, że projekt prowadzony jest we współpracy z Naukową Akademicką Siecią Komputerową – Instytutem Badawczym (NASK). Wyniki pomiarów będą dostępne na stronie projektu Edukacyjnej Sieci Antysmogowej: esa.nask.pl/map. Dane prezentowane będą też na ekranach informacyjnych umieszczonych w szkołach, gdzie wzbogacą je treści edukacyjne opracowane przez INEA.

www.powiat.poznan.pl

WYDAWCA: CDS-LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia ul. Powstańców wlkp 30 64- 320 Buk Adres redakcji: j.w. Bukowski Lider ISSN 1898-701X

Adres redakcji: ul. Niegolewskich 11a, 64-320 Buk
Test

Małgorzata
redaktor naczelny

 508 194 700
 biuro@cds-lider.com.pl

Jagoda

Jagoda
redaktor i reklama

 512 307 931
 jagoda.zuchlewska@gmail.com

Tomek

Tomek
redaktor i reklama

 796 064 410
 cdsgazeta@wp.pl