parkowa reklama góra

Piękny wiersz ku pamięci Pani Elżbiety Cichej

W najbliższą sobotę odbędzie się pogrzeb Pani Elżbiety Cichej, a dziś prezentujemy wiersz Pana Kazimierza Olenderka, który jest potwierdzeniem tego, co wiele razy zostało napisane i powiedziane: Pani Elżbieta był wielką i ważną dla naszej gminy osobą. Panu Kazimierzowi dziękujemy.

,,Wspomnienie”

Tu się urodziła i wojnę przeżyła
Dla swego miasta serce straciła
Wzrastała w wierze i cnocie wartości
Otwarta na ludzi pełna miłości

Całe swe życie z Bukiem związała
Historię swej pracy czynami napisała
Choć mała wzrostem była Elżbieta
Serce ogromne miała ta kobieta

Przez całe lata skarby gromadziła
Ziemię bukowską chwałą okryła
Wdzięczni jej za to są bukowianie
Wzorem dla młodych niechaj się stanie

Smutkiem i żalem miasto się okryło
Twe serce dla nas już nie będzie biło
Spuścizna Twoja z nami pozostanie
Dziękujemy Tobie za jej zbieranie

Odeszłaś w ciszy nie wadząc nikomu
Ojciec Niebieski zabrał Cię do domu
Dusza Twa Elu ku niebu się wzniosła
Wyszła po Ciebie nasza Matka Boska

Żywa w naszej pamięci niechaj pozostanie
Ta która niosła wartości przesłanie
Kto skarby zbiera i je oddaje
Dobry w oczach Bożych i ludzi się staje
Kazimierz Olenderek

WYDAWCA: CDS-LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia ul. Powstańców wlkp 30 64- 320 Buk Adres redakcji: j.w. Bukowski Lider ISSN 1898-701X

Adres redakcji: ul. Niegolewskich 11a, 64-320 Buk
Test

Małgorzata
redaktor naczelny

 508 194 700
 biuro@cds-lider.com.pl

Jagoda

Jagoda
redaktor i reklama

 512 307 931
 jagoda.zuchlewska@gmail.com

Tomek

Tomek
redaktor i reklama

 796 064 410
 cdsgazeta@wp.pl