parkowa reklama góra

Harmonogram dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Buku

Miejska Komisja Wyborcza powołana, role przydzielone, więc czas na zgłaszanie kandydatów. Podajemy harmonogram dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Buku.

Miejska Komisja Wyborcza w Buku uprzejmie informuje, że w celu rejestracji kandydatów na radnych Rady Miasta i Gminy Buk będzie pełnić dyżury w następujących terminach:

w dniach od 12 września do 14 września 2018 r. w godz. od 1600 do 1800,
w dniu 15 września 2018 r. od godz. 1100 do godz. 1300,
w dniu 17 września 2018 r. w godz. od 1600 do 2400,
Miejska Komisja Wyborcza w Buku uprzejmie informuje, że w celu rejestracji kandydatów na Burmistrza Miasta i Gminy Buk będzie pełnić dyżury w następujących terminach:

w dniu 25 września 2018 r. od godz. 1600 do godz. 1800,
w dniu 26 września 2018 r. od godz. 1600 do godz. 2400,

 

 

Dyżury będą pełnione w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Buku, w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Buku – parter nowego budynku pok. Nr 2 (Urząd Stanu Cywilnego), tel. 61 888 44 21, 61 888 44 31, fax. 61 814 01 01.
UWAGA! Komisja nie będzie pełnić dyżurów w niedziele.

 
Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Buku
Magdalena Joanna Nawrotek

WYDAWCA: CDS-LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia ul. Powstańców wlkp 30 64- 320 Buk Adres redakcji: j.w. Bukowski Lider ISSN 1898-701X

Adres redakcji: ul. Niegolewskich 11a, 64-320 Buk
Test

Małgorzata
redaktor naczelny

 508 194 700
 biuro@cds-lider.com.pl

Jagoda

Jagoda
redaktor i reklama

 512 307 931
 jagoda.zuchlewska@gmail.com

Tomek

Tomek
redaktor i reklama

 796 064 410
 cdsgazeta@wp.pl