parkowa reklama góra

Wspólne posiedzenie gminnych komisji

buklogo

Informujemy mieszkańców o wspólnym posiedzeniu gminnych komisji, które odbędzie się 21 sierpnia 2018 r. ok godz. 17:00 na sali posiedzeń w Urzędzie MiG w Buku przy ul. Ratuszowej 1.
W tym dniu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji  Budżetu i Oświaty oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych Rady Miasta i Gminy Buk.

Program posiedzenia:
1/ Zasady i możliwości funkcjonowania lokalnej prasy na terenie gminy . Zespoły redakcyjne, siedziby, kolportaż, sprzedaż, reklama, promocja i źródła finansowania wydawnictw.
2/ Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.
3/ Omówienie projektów uchwał.
4/ Sprawy bieżące.

WYDAWCA: CDS-LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia ul. Powstańców wlkp 30 64- 320 Buk Adres redakcji: j.w. Bukowski Lider ISSN 1898-701X

Adres redakcji: ul. Niegolewskich 11a, 64-320 Buk
Test

Małgorzata
redaktor naczelny

 508 194 700
 biuro@cds-lider.com.pl

Jagoda

Jagoda
redaktor i reklama

 512 307 931
 jagoda.zuchlewska@gmail.com

Tomek

Tomek
redaktor i reklama

 796 064 410
 cdsgazeta@wp.pl