parkowa reklama góra

Rada Miasta i Gminy Buk w okrojonym składzie- jeden z radnych złożył mandat

Rada Miasta i Gminy Buk ma o jednego radnego mniej za sprawą radnego Jana Roguszki, który w dniu wczorajszym złożył swój mandat. Teraz przewodniczący RMiG Buk Andrzej Jankowski zobowiązany jest do powiadomienia odpowiedniego Komisarza Wyborczego, który podejmie decyzję, czy rada będzie działać do końca kadencji w okrojonym składzie, czy też zostaną rozpisane wybory uzupełniające. Z racji, że do końca kadencji pozostało niewiele czasu, najbardziej prawdopodobne jest pierwsze rozwiązanie.

Sytuacje związane z wygaśnięciem mandatu radnego są wymienione w art. 383 § 1 Kodeksu wyborczego z dnia 5 stycznia 2011 r. (j.t. Dz. U. 2017 r., poz. 15, z późn. zm. – dalej: K.w.):

„Art. 383. § 1. Wygaśnięcie mandatu radnego następuje w przypadku:

1) śmierci;

2) utraty prawa wybieralności lub nieposiadania go w dniu wyborów;

3) odmowy złożenia ślubowania;

4) pisemnego zrzeczenia się mandatu;

5) naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach funkcji lub działalności;

6) wyboru na wójta;

7) niezłożenia w terminach określonych w odrębnych przepisach oświadczenia o swoim stanie majątkowym.”.

 

WYDAWCA: CDS-LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia ul. Powstańców wlkp 30 64- 320 Buk Adres redakcji: j.w. Bukowski Lider ISSN 1898-701X

Adres redakcji: ul. Niegolewskich 11a, 64-320 Buk
Test

Małgorzata
redaktor naczelny

 508 194 700
 biuro@cds-lider.com.pl

Jagoda

Jagoda
redaktor i reklama

 512 307 931
 jagoda.zuchlewska@gmail.com

Tomek

Tomek
redaktor i reklama

 796 064 410
 cdsgazeta@wp.pl