Elektroniczna Skrzynka Podawcza – Urząd Miasta i Gminy w Buku

Zapraszamy do zapoznania się z tematyką EPUAP – Elektroniczną skrzynką podawczą w gminie Buk.

Profil zaufany jest potrzebny do podpisywania spraw załatwianych w ePUAP.

W Urzędzie Miasta i Gminy Buk (w Punkcie Obsługi Interesanta) można potwierdzać profil zaufany. Można nim podpisywać m.in. dokumenty w Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
Dzięki profilowi zaufanemu każdy może załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną, bez konieczności wychodzenia z domu, 24 godziny na dobę, z dowolnego miejsca.

Jak zdobyć profil?

Należy najpierw założyć konto użytkownika na portalu ePUAP, dostępnym pod adresem www.epuap.gov.pl. Z konta wysyłamy wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego. Następnym krokiem jest uwierzytelnienie profilu w punkcie potwierdzającym profil zaufany. Możemy się w tej sprawie udać do Urzędu Miasta i Gminy Buk ul. Ratuszowa 1  (w ciągu 14 dni od złożenia elektronicznego wniosku), gdzie potwierdzimy swoje dane osobowe przed urzędnikiem ( należy zabrać ze sobą dowód osobisty), który porównuje je z wprowadzonymi do systemu. Po pozytywnej weryfikacji danych konto założone na portalu ePUAP zyskuje status profilu zaufanego. Można się nim już posługiwać w kontaktach z administracją w sposób podobny, jak podpisem elektronicznym. Profil zaufany traci swoją ważność po trzech latach.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta i Gminy Buk na platformie EPUAP: /73lj9v0vjc/skrytka
Adres platformy EPUAP: http://epuap.gov.pl/

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie EPUAP;
Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7:00 – 15:00) do sekretariatu UMiG Buk pok. nr 31 przy ul. Ratuszowej 1 w  Buku na następujących nośnikach danych:Dyskietka 1,44 MB
Pamięć masowa USB 1.1, 2.0, 3.0
Płyta CD-RW
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
Akceptowalne formaty załączników to:DOC, DOCX, RTF
XLS, XLSX
CSV
TXT
GIF, TIF, BMP, JPG
PDF
ZIP
ODT
Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

 

 

www.buk.gmina.pl/bip

WYDAWCA: CDS-LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia ul. Powstańców wlkp 30 64- 320 Buk Adres redakcji: j.w. Bukowski Lider ISSN 1898-701X

Adres redakcji: ul. Niegolewskich 11a, 64-320 Buk
Test

Małgorzata
redaktor naczelny

 508 194 700
 biuro@cds-lider.com.pl

Jagoda

Jagoda
redaktor i reklama

 512 307 931
 jagoda.zuchlewska@gmail.com

Tomek

Tomek
redaktor i reklama

 796 064 410
 cdsgazeta@wp.pl