Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych RMiG Buk

buklogo

Informujemy mieszkańców, że dziś o godz.17:00, w Urzędzie MiG w Buku przy ul. Ratuszowej 1 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych Rady Miasta i Gminy Buk.

Program posiedzenia:

Program posiedzenia:
1/ Sanktuarium w Buku – wykorzystanie w promocji miasta (współpraca z parafią, PTTK, działania gminy w zakresie promocji i turystyki, mural).
2/ Koła Gospodyń Wiejskich jako forma aktywizacji społeczności wiejskiej (spotkanie z przedstawicielami KGW).
3/ „Odnowa Wsi” – spotkanie z liderami grup oraz koordynatorem gminnym.
4/ Omówienie projektów uchwał.
5/ Sprawy bieżące.

WYDAWCA: CDS-LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia ul. Powstańców wlkp 30 64- 320 Buk Adres redakcji: j.w. Bukowski Lider ISSN 1898-701X

Adres redakcji: ul. Niegolewskich 11a, 64-320 Buk
Test

Małgorzata
redaktor naczelny

 508 194 700
 biuro@cds-lider.com.pl

Jagoda

Jagoda
redaktor i reklama

 512 307 931
 jagoda.zuchlewska@gmail.com

Tomek

Tomek
redaktor i reklama

 796 064 410
 cdsgazeta@wp.pl