parkowa reklama góra

Profil zaufany w UMiG Buk, czyli urzędowe sprawy bez wychodzenia z domu

Profil zaufany jest potrzebny do podpisywania spraw załatwianych w ePUAP.
W Urzędzie Miasta i Gminy Buk (w Punkcie Obsługi Interesanta) można potwierdzać profil zaufany. Można nim podpisywać m.in. dokumenty w Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Dzięki profilowi zaufanemu każdy może załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną, bez konieczności wychodzenia z domu, 24 godziny na dobę, z dowolnego miejsca.
Jak zdobyć profil?
Należy najpierw założyć konto użytkownika na portalu ePUAP, dostępnym pod adresem www.epuap.gov.pl . Z konta wysyłamy wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego. Następnym krokiem jest uwierzytelnienie profilu w punkcie potwierdzającym profil zaufany. Możemy się w tej sprawie udać do Urzędu Miasta i Gminy Buk  (w ciągu 14 dni od złożenia elektronicznego wniosku), gdzie potwierdzimy swoje dane osobowe przed urzędnikiem ( należy zabrać ze sobą dowód osobisty), który porównuje je z wprowadzonymi do systemu. Po pozytywnej weryfikacji danych konto założone na portalu ePUAP zyskuje status profilu zaufanego. Można się nim już posługiwać w kontaktach z administracją w sposób podobny, jak podpisem elektronicznym. Profil zaufany traci swoją ważność po trzech latach.

 

 

www.buk.gmina.pl

WYDAWCA: CDS-LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia ul. Powstańców wlkp 30 64- 320 Buk Adres redakcji: j.w. Bukowski Lider ISSN 1898-701X

Adres redakcji: ul. Niegolewskich 11a, 64-320 Buk
Test

Małgorzata
redaktor naczelny

 508 194 700
 biuro@cds-lider.com.pl

Jagoda

Jagoda
redaktor i reklama

 512 307 931
 jagoda.zuchlewska@gmail.com

Tomek

Tomek
redaktor i reklama

 796 064 410
 cdsgazeta@wp.pl