parkowa reklama góra

Droga do niepodległości

W roku setnej rocznicy odzyskania niepodległości nasza szkoła realizuje projekt, który nazwaliśmy „Droga do niepodległości”. Nad projektem czuwają organizatorki: Ewa Wysocka, Karolina Szajstek, Katarzyna Nagórska-Kubiak oraz Izabella Jarnut – Kluczyńska. Na każdy miesiąc tego szczególnego roku rozpisaliśmy różnorodne zadania takie, jak: prezentacja plakatu historycznego, dzień z piosenką patriotyczną, konkurs „Kocham Cię Polsko” oraz konkurs plastyczny. W czerwcu przeprowadzimy grę miejską, odbędzie się także festyn i Dzień Patrona. We wrzesień zaplanowaliśmy wycieczkę śladami uczestników powstania wielkopolskiego, następnie konkurs twórczości literackiej a dla przedszkolaków konkurs plastyczny „Kasztanka Piłsudskiego”. Kolejne działania to gazetki tematyczne, odbędzie się także wieczornica. Na bieżąco będziemy informować o przebiegu projektu.  Jego celem jest przybliżenie uczniom historii odzyskania niepodległości, upamiętnienie bohaterów walczących i poległych w obronie Ojczyzny. Szczególną uwagę zwrócimy na historię naszych ziem wielkopolskich, chcąc uczcić 100 rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego.

26 marca rozpoczęliśmy obchody. Imprezę poprowadziły organizatorki, o uczniowie zaprezentowali przygotowane plakaty. Klasa trzecia przygotowała plakat dotyczący bohaterów okresu odzyskania niepodległości (w szczególności skupili się na osobie Józefa Piłsudskiego oraz na Ignacym Janie Paderewskim). Czwarta klasa omówiła sytuację na ziemiach polskich podczas zaborów, po prezentacji przygotowali krótki konkurs, piąta klasa przedstawiła przebieg I wojny światowej, szósta zajęła się historią Legionów Polskich a siódma skupiła się na walce o odzyskanie niepodległości przez Polaków. Nad przebiegiem prezentacji czuwała Ewa Wysocka dopowiadając i tłumacząc ważne i jakże niezrozumiałe dla dzieci fakty dotyczące tamtego trudnego okresu dla mieszkańców ziem polskich.

Ewa Wysocka
Katarzyna Nagórska-Kubiak

WYDAWCA: CDS-LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia ul. Powstańców wlkp 30 64- 320 Buk Adres redakcji: j.w. Bukowski Lider ISSN 1898-701X

Adres redakcji: ul. Niegolewskich 11a, 64-320 Buk
Test

Małgorzata
redaktor naczelny

 508 194 700
 biuro@cds-lider.com.pl

Jagoda

Jagoda
redaktor i reklama

 512 307 931
 jagoda.zuchlewska@gmail.com

Tomek

Tomek
redaktor i reklama

 796 064 410
 cdsgazeta@wp.pl