parkowa reklama góra

Planowane wyłączenia prądu w gminie Buk

enea

Podajemy aktualne informacje o planowanych wyłączeniach prądu na terenie Naszej gminy.

Dodatkowe informacje można uzyskać:
ENEA Biuro Obsługi Klienta

Telefon 061/111 11 11

Planowe wyłączenia:

Obszar Buk
w dniach: 2018-02-16 – 2018-02-19,
w godzinach: 16 lut 08:00 – 16 lut 16:00, 19 lut 08:00 – 19
lut 16:00
gm. Buk miejscowości Buk ul. Strzelecka 81, 81A, 100

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Obszar Buk
w dniach: 2018-02-15,
w godzinach: 15 lut 08:00 – 15 lut 11:00
gm. Buk miejscowości Pawłówko 3, 4, 5, 5A, 6, 10, 11
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Obszar Buk
w dniach: 2018-02-15 – 2018-02-19,
w godzinach: 15 lut 10:00 – 15 lut 16:00, 16 lut 08:00 – 16
lut 16:00, 19 lut 08:00 – 19 lut 16:00
gm. Buk miejscowości Buk ul. Strzelecka 81, 81A, 100
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Obszar Buk
w dniach: 2018-02-22,
w godzinach: 22 lut 08:00 – 22 lut 16:00
gm. Buk miejscowości Buk ul. Dworcowa 6, 54, 98, 95, 93, 91,
89, 87, 85, 83, 99, 101, 103, 105, 107, 113, 115, 117, PKP,
Pogotowie Ratunkowe, Rezerwowe zasilanie dla oczyszczalni
ścieków; Kolejowa 2 do 6; Dobieżyńska 58, 60, 62, 64, 66,
70, 72, 74, EFAR, Wodociągi

WYDAWCA: CDS-LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia ul. Powstańców wlkp 30 64- 320 Buk Adres redakcji: j.w. Bukowski Lider ISSN 1898-701X

Adres redakcji: ul. Niegolewskich 11a, 64-320 Buk
Test

Małgorzata
redaktor naczelny

 508 194 700
 biuro@cds-lider.com.pl

Jagoda

Jagoda
redaktor i reklama

 512 307 931
 jagoda.zuchlewska@gmail.com

Tomek

Tomek
redaktor i reklama

 796 064 410
 cdsgazeta@wp.pl