parkowa reklama góra

Z gminy Buk znikają 2 stowarzyszenia

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta i Gminy Buk burmistrz Stanisław Filipiak poinformował radnych, że otrzymał zawiadomienie od zarządów Bukowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Współpracy z Zagranicą oraz Stowarzyszenia Na Rzecz Pomocy Rodzinom i Osobom Dotkniętym Przemocą o rozpoczęciu procedury ich likwidacji. Na pytanie radnego Giełdy, czy jest wiadomo co jest tego powodem, usłyszano w odpowiedzi, że brak chętnych do pracy w nich.

WYDAWCA: CDS-LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia ul. Powstańców wlkp 30 64- 320 Buk Adres redakcji: j.w. Bukowski Lider ISSN 1898-701X

Adres redakcji: ul. Niegolewskich 11a, 64-320 Buk
Test

Małgorzata
redaktor naczelny

 508 194 700
 biuro@cds-lider.com.pl

Jagoda

Jagoda
redaktor i reklama

 512 307 931
 jagoda.zuchlewska@gmail.com

Tomek

Tomek
redaktor i reklama

 796 064 410
 cdsgazeta@wp.pl