Co z opłatą targową i opłatą za posiadanie psów?

Na ostatniej sesji Rady Miasta i Gminy Buk radni podjęli decyzję, aby opłata targowa pozostała na poziomie z bieżącego roku, natomiast wraca opłata za posiadanie psów. Głos w tej sprawie zabrał radny Tomasz Giełda, który najpierw złożył wniosek o zdjęcie głosowania z sesji (wniosek przepadł głosami: 6 za, 8- przeciw), a następnie podczas głosowania uchwały, radni w tym samym stosunku przegłosowali ją i tym samym roczna opłata za posiadanie psa wynosić będzie 50 PLN.
„Ta opłata jest paranoiczna i nieściągalna, bowiem przypomnę, że w 2016 roku wniosły ją 52 osoby w całej gminie, a warto dodać, że osobą upoważnioną do kontroli posiadania psa i faktu wniesienia opłaty jest urzędnik UM, który nie ma żadnych uprawnień pozwalających wejść mu na teren gospodarstwa domowego. Zresztą ze 2 lata temu sam burmistrz przyznał, że nikt nie będzie tego kontrolował, bo jest to niemożliwe, a windykacja jest nieopłacalna, bowiem koszty jej przeprowadzenia przerosną zyski z niej, a ponadto który komornik pochyli się na kwotą 50 złotych? Ponadto, należałoby zdjąć opłatę z osób, które adoptowały psy, co jest pożądane w związku z działaniami mającymi na celu zmniejszenie bezdomności psów”- argumentował radny Giełda.

Komentarze: 1

  1. MATT |

    Giełda dobrze mówi o rodzinach adopcyjnych. A każdy kto posiada psa posiada też książeczkę zdrowia i chyba podpisuje jakieś dokumenty więc można iść ta droga aby zwiększyć ściąganialnosc, bo zawsze to jakiś pieniądz. Wysyłamy pocztą wezwanie do zapłaty przy nie opłacaniu mamy sprawę w sądzie.

Comments are closed.

WYDAWCA: CDS-LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia ul. Powstańców wlkp 30 64- 320 Buk Adres redakcji: j.w. Bukowski Lider ISSN 1898-701X

Adres redakcji: ul. Niegolewskich 11a, 64-320 Buk
Test

Małgorzata
redaktor naczelny

 508 194 700
 biuro@cds-lider.com.pl

Jagoda

Jagoda
redaktor i reklama

 512 307 931
 jagoda.zuchlewska@gmail.com

Tomek

Tomek
redaktor i reklama

 796 064 410
 cdsgazeta@wp.pl