Chcemy cyrku bez zwierząt

Na wtorkowej sesji Rady Miasta i Gminy wystąpiła grupa 5 młodych mieszkanek naszej gminy, aby zaprotestować i zachęcić radnych do podjęcia stosownych decyzji. W swoim wystąpieniu przedstawiły rzeczywistość i życie zwierząt pracujących w cyrku. Wskazywały, że są one męczone i tresowane za pomocą przemocy i strachu. Zwierzęta taktowane są niehumanitarnie. Opowiedziały o swoich działaniach, o przeprowadzonej wśród mieszkańców gminy ankiecie i jej wynikach, mówiących, że ludzie są za cyrkiem bez zwierząt. Przedstawiły również tematyczną prezentację multimedialną oraz opowiedziały o stowarzyszeniu Koalicja CYRK BEZ ZWIERZĄT, która prężnie działa w kierunku zaprzestania dręczenia zwierząt. „Zebrano już ponad 100 tysięcy podpisów pod stosowną petycją, a docelowo zebrane ma być 250 tysięcy i wtedy odpowiedni projekt ustawy zostanie złożony w sejmie. Tymczasem Buk, jako 3 miejsce w Wielkopolsce może podjąć stosowną uchwałę zakazującą reklamowania podobnych przedstawień oraz zabronić wizyt przedstawicieli cyrku w placówkach oświatowych do czego zachęcamy.
Po zakończeniu wystąpienia obrońców zwierząt głos zabrali radni:
– Tomasz Giełda, który powiedział, że bardzo się cieszy, że młode mieszkanki gminy odważyły się przyjść i przedstawić problem, pokazują swoje wielkie serce. „Ja nigdy nie ukrywałem swojego podejścia dla zwierząt i jestem z Wami, mając nadzieję, że cyrk bez zwierząt stanie się faktem. Jak ktoś chce zająć się tresurą, niech sobie kupi pieska i uczy go różnych zachowań, ale w sposób pozytywny. Warto też wspomnieć o sposobach transportu tych zwierząt: w ciasnych nagrzanych kontenerach, bez okien i często bez wody. Zachęcam pana burmistrza do podjęcia tematu.

– Tomasz Plewa, który wskazał, że również cieszy się z przybycia dziewczyn, ale zachęca spojrzeć na temat bardziej globalnie, bo np. w Monte Carlo jest cyrk w którym zwierzęta są podstawą przedstawienia, a oglądają je często władcy krajów, bogacze i inni ludzie mający wpływ na rzeczywistość.
– Przewodniczący rady, który oświadczył, że na jednej z komisji radni zajmą się tematem, na co w odpowiedzi radny Giełda powiedział, że warto, aby na posiedzenia przyszli dzisiejsi goście.

WYDAWCA: CDS-LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia ul. Powstańców wlkp 30 64- 320 Buk Adres redakcji: j.w. Bukowski Lider ISSN 1898-701X

Adres redakcji: ul. Niegolewskich 11a, 64-320 Buk
Test

Małgorzata
redaktor naczelny

 508 194 700
 biuro@cds-lider.com.pl

Jagoda

Jagoda
redaktor i reklama

 512 307 931
 jagoda.zuchlewska@gmail.com

Tomek

Tomek
redaktor i reklama

 796 064 410
 cdsgazeta@wp.pl