Środki z WRPO 2014+ na interwencje w kulturze, w tym w Buku

4 sierpnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego w imieniu instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014- 2020 (WRPO 2014+) podpisał umowy o dofinansowanie projektów związanych z zachowaniem, ochroną, promocją i rozwojem dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Poznania. Beneficjentami wsparcia są Powiat Poznański, Miasto Poznań, Muzeum Śremskie w Śremie oraz Miasto i Gmina Buk. Na spotkaniu obecni byli: Jan Grabkowski – Starosta Poznański, Grzegorz Kamiński – pełnomocnik prezydenta Poznania ds. funduszy europejskich, Mariusz Kondziela – Dyrektor Muzeum Śremskiego w Śremie oraz Stanisław Filipiak – Burmistrz Miasta i Gminy Buk.

Miasto i Gmina Buk, korzystając z puli środków WRPO 2014+ w wysokości prawie 2,5 mln zł, przeprowadzi prace adaptacyjne w budynku byłej synagogi, która zgodnie z założeniami projektu ma pełnić funkcje kulturalno – wystawiennicze. – Obiekt ma służyć głownie realizacji szkoleń, spotkań, powstanie też małe muzeum eksponatów ziemi bukowskiej – powiedział Stanisław Filipiak, Burmistrz Miasta i Gminy Buk.

 

Więcej o synagodze tutaj.

WYDAWCA: CDS-LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia ul. Powstańców wlkp 30 64- 320 Buk Adres redakcji: j.w. Bukowski Lider ISSN 1898-701X

Adres redakcji: ul. Niegolewskich 11a, 64-320 Buk
Test

Małgorzata
redaktor naczelny

 508 194 700
 biuro@cds-lider.com.pl

Jagoda

Jagoda
redaktor i reklama

 512 307 931
 jagoda.zuchlewska@gmail.com

Tomek

Tomek
redaktor i reklama

 796 064 410
 cdsgazeta@wp.pl