parkowa reklama góra

Co z wodą w Niepruszewie?

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu- zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. Nr 86, poz. 478 z późniejszymi zmianami) – przedstawia ocenę jakości wody w kąpielisku zorganizowanym na wodach powierzchniowych, zlokalizowanym na terenie powiatu poznańskiego. Na podstawie wyników badania wody pobranej w dniu 04 lipca 2017 r. w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez organizatora, w zakresie zbadanych parametrów stwierdza:

kąpielisko nad jeziorem Niepruszewskim /Niepruszewo/- woda przydatna do kąpieli.

WYDAWCA: CDS-LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia ul. Powstańców wlkp 30 64- 320 Buk Adres redakcji: j.w. Bukowski Lider ISSN 1898-701X

Adres redakcji: ul. Niegolewskich 11a, 64-320 Buk
Test

Małgorzata
redaktor naczelny

 508 194 700
 biuro@cds-lider.com.pl

Jagoda

Jagoda
redaktor i reklama

 512 307 931
 jagoda.zuchlewska@gmail.com

Tomek

Tomek
redaktor i reklama

 796 064 410
 cdsgazeta@wp.pl