parkowa reklama góra

PSZOK- co można oddać i w jakich godzinach

Na terenie gminy Buk funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), czyli miejsce, do którego właściciele nieruchomości z terenu objętego działalnością Związku Międzygminnego GOAP mogą przywieźć następujące odpady:

1.    Z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości zamieszkałe) w PSZOK przyjmowane są bezpłatnie następujące rodzaje odpadów:
•    papier;
•    metal;
•    tworzywa sztuczne;
•    szkło;
•    opakowania wielomateriałowe;
•    odpady ulegające biodegradacji;
•    zużyte baterie i akumulatory;
•    zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych;
•    meble i inne odpady wielkogabarytowe;
•    zużyte opony;
•    odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;
•    inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (przeterminowane leki, chemikalia, termometry rtęciowe);
•    odzież i tekstylia.
2.    Z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości niezamieszkałe)
w PSZOK przyjmowane są bezpłatnie następujące rodzaje odpadów:
•    papier;
•    tworzywa sztuczne;
•    metale;
•    opakowania wielomateriałowe;
•    szkło.
3.    W PSZOK nie przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:
•    zmieszane odpady komunalne;
•    odpady zawierające azbest;
•    części samochodowe (np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii);
•    opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych;
•    sprzęt budowlany;
•    zmieszane odpady budowlane;
•    urządzenia przemysłowe;
•    odpady poprodukcyjne;
•    odpady w nieszczelnych opakowaniach (dotyczy odpadów wymagających opakowań);
•    odpady nieoznaczone, bez możliwości ich identyfikacji (bez etykiet).
Podstawowe informacje dotyczące Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:
Lokalizacja:
1.    ul. Przemysłowa 10, 64-320 Buk

Godziny otwarcia PSZOK:
od 7.00 do 17.00. – wtorki, czwartki
od 8.00 do 17.00 – soboty
w dni ustawowo wolne od pracy PSZOK będzie nieczynny.
Dane kontaktowe:
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 10, 64-320 Buk
tel. 61 8359 489 – Punkt obsługi klienta
tel.64 8359 499 – Dział Gospodarki Komunalnej

Adres redakcji: ul. Niegolewskich 11a, 64-320 Buk
Test

Małgorzata
redaktor naczelny

 508 194 700
 biuro@cds-lider.com.pl

Jagoda

Jagoda
redaktor i reklama

 512 307 931
 jagoda.zuchlewska@gmail.com

Tomek

Tomek
redaktor i reklama

 796 064 410
 cdsgazeta@wp.pl