parkowa reklama góra

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych RMiG Buk

buklogo

Informujemy mieszkańców, że dziś o godz.17:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych Rady Miasta i Gminy Buk.

I część posiedzenia – wyjazdowa,
II część – w sali posiedzeń Urzędu MiG w Buku przy ul. Ratuszowej 1.

Program posiedzenia:
1. Przygotowanie do sezonu letniego (plaża i tereny przyległe do Jeziora Niepruszewskiego, remont pomostu – wizja lokalna).
2. Place zabaw na terenie Gminy (stan techniczny, wyposażenie, przeglądy – wizytacja nowych placów zabaw w Żegowie i Dobieżynie).
1. Centrum Rekreacji Wsi Dobieżyn – wizytacja.
2. Mieszkaniowy zasób gminy (gospodarowanie bieżące, potrzeby, program „Mieszkanie +”, ekwiwalent za brak mieszkań socjalnych).
3. Omówienie projektów uchwał.
4. Sprawy bieżące.

WYDAWCA: CDS-LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia ul. Powstańców wlkp 30 64- 320 Buk Adres redakcji: j.w. Bukowski Lider ISSN 1898-701X

Adres redakcji: ul. Niegolewskich 11a, 64-320 Buk
Test

Małgorzata
redaktor naczelny

 508 194 700
 biuro@cds-lider.com.pl

Jagoda

Jagoda
redaktor i reklama

 512 307 931
 jagoda.zuchlewska@gmail.com

Tomek

Tomek
redaktor i reklama

 796 064 410
 cdsgazeta@wp.pl