Czy wreszcie przestaną ginąć ptaki na ekranie przy obwodnicy?

IMG_20160206_183415

Wreszcie jest nadzieja na to, aby położyć kres ginięciu ptaków na ekranie dźwiękochłonnym przy bukowskiej obwodnicy. Na ostatniej sesji Rady Miasta i Gminy Buk, radni zgodzili się na przekazanie kwoty 15 tys PLN do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na oklejenie pasami szyb ekranu. Według opracowań i opinii specjalistów z zakresu ornitologii z Polski i innych krajów, odpowiednie oklejenie szyb ekranów pionowymi pasami spowoduje, że ptaki będą traktować go jak przeszkodę i tym samym omijać go. Podobne rozwiązania stosowano w kraju i za granicą, a ich skuteczność ocenia się na ponad 80%.

Sprawę współfinansowania prac omawiano na jednym z posiedzeń gminnych komisji, po odpowiedzi otrzymanej z WZDW na pismo w tej sprawie od jednego z radnych (Tomasz Giełda). Temat wsparł również poseł na Sejm RP z ramienia Prawa i Sprawiedliwości dr Bartłomiej Wróblewski oraz Pan Tadeusz Rosiński, który przekazał specjalistyczne materiały związane z ornitologią.

Ilość martwych ptaków na naszej obwodnicy była zatrważająco duża, miesięcznie było to nawet 20 ptaków. Wielu mieszkańców interesowało się tą sprawą.

Więcej informacji o tym problemie tutaj

WYDAWCA: CDS-LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia ul. Powstańców wlkp 30 64- 320 Buk Adres redakcji: j.w. Bukowski Lider ISSN 1898-701X

Adres redakcji: ul. Niegolewskich 11a, 64-320 Buk
Test

Małgorzata
redaktor naczelny

 508 194 700
 biuro@cds-lider.com.pl

Jagoda

Jagoda
redaktor i reklama

 512 307 931
 jagoda.zuchlewska@gmail.com

Tomek

Tomek
redaktor i reklama

 796 064 410
 cdsgazeta@wp.pl