Posiedzenie Komisji Budżetu i Oświaty RMiG Buk

buklogo

Informujemy mieszkańców, że dnia 22 marca 2016 roku o godz. 17:00 w sali posiedzeń Urzędu MiG w Buku przy ul. Ratuszowej 1 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Oświaty Rady Miasta i Gminy Buk.

 Program posiedzenia:
1/ Współpraca klubów sportowych z rodzicami i opiekunami dzieci uczęszczających na zajęcia sportowe. Opinia o bukowskim sporcie i działalności klubów sportowych w świetle wyników ankiety.
2/ Stopień realizacji programów zdrowotnych, analiza potrzeb i koncepcja wyboru kierunków na kolejne lata, perspektywy i zagrożenia w ich realizacji.
3/ Omówienie projektów uchwał.
4/ Sprawy bieżące.

WYDAWCA: CDS-LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia ul. Powstańców wlkp 30 64- 320 Buk Adres redakcji: j.w. Bukowski Lider ISSN 1898-701X

Adres redakcji: ul. Niegolewskich 11a, 64-320 Buk
Test

Małgorzata
redaktor naczelny

 508 194 700
 biuro@cds-lider.com.pl

Jagoda

Jagoda
redaktor i reklama

 512 307 931
 jagoda.zuchlewska@gmail.com

Tomek

Tomek
redaktor i reklama

 796 064 410
 cdsgazeta@wp.pl