Ociepl dom, zdobądź dotację i zadbaj o środowisko. Programy również dla firm

info

Jednym z celów środowiskowych województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 jest podniesienie jakości powietrza. W ramach tego celu przewiduje się finansowanie zadań polegających m.in. na zmniejszeniu niskiej emisji z procesów spalania paliw, ograniczeniu emisji z pozostałych źródeł przemysłowych i komunalnych, zastosowaniu odnawialnych i alternatywnych źródeł energii oraz ograniczeniu strat energetycznych obiektów budowlanych.
Szczególne znaczenie dla poprawy warunków panujących w naszym województwie ma realizacja inwestycji zmierzających do redukcji emisji zanieczyszczeń pyłowo–gazowych, a zwłaszcza tzw. niskiej emisji. Wszelkie działania mające na celu zmniejszenie lub eliminację zagrożeń środowiska wynikających z występowania niskiej emisji są jednym z głównych priorytetów dofinansowania inwestycji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W załączniku prezentujemy zestawienie programów pomocowych w ramach wsparcia ograniczenia niskiej emisji, ochrony powietrza oraz odnawialnych źródeł energii.  www.buk.gmina.pl

 

Lista programów znajduje się tutaj

WYDAWCA: CDS-LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia ul. Powstańców wlkp 30 64- 320 Buk Adres redakcji: j.w. Bukowski Lider ISSN 1898-701X

Adres redakcji: ul. Niegolewskich 11a, 64-320 Buk
Test

Małgorzata
redaktor naczelny

 508 194 700
 biuro@cds-lider.com.pl

Jagoda

Jagoda
redaktor i reklama

 512 307 931
 jagoda.zuchlewska@gmail.com

Tomek

Tomek
redaktor i reklama

 796 064 410
 cdsgazeta@wp.pl